RT Audacity - шаблон joomla Оригами
Image is not available
Slider
Image is not available
Slider
111   312 23

مطالب علمی-پژوهشی

علمی-پژوهشی

  • 1
  • 2
  • 3

HCGآزمایش بارداری

آزمایش بارداری

* نام آزمایش: Human Chorionic Gonadotrropin

* نام‌های دیگر آزمایش یا نام‌های اختصاری: Pregnancy Test, βHCG, βHCG Titre

* آزمایش‌های مرتبط: Triple Marker, Quad Marker

* چرا و چه موقع درخواست می‌شود؟

جهت تأیید و پایش بارداری یا سقط، بررسی وجود تومور و بررسی حاملگی خارج رحمی‌ درخواست می‌شود.

* نمونۀ مورد نیاز:

نمونه خون وریدی یا نمونه ادرار تازه

* آمادگی قبل از انجام آزمایش:

آمادگی خاصی احتیاج ندارد.

* دانستنی‌های بیشتر:

HCG هورمونی است که در خانم‌های باردار توسط جفت ساخته می‌شود. این هورمون 10 روز پس از عدم رخ دادن قاعدگی قابل تشخیص خواهد بود (با روش‌های جدیدتر می‌توان بین 5 تا 7 روز بعد نیز تشخیص داد). وجود HCG طی اولین هفته‌های بارداری جهت نگهداری از جسم زرد ضروری است. تولید HCG باعث تثبیت بارداری در 8 تا 10 هفته ابتدایی می‌شود. مقدار این هورمون در هفتۀ 10 بارداری به بیشترین حد خود می‌رسد و تا آخر بارداری به مرور کاهش می‌یابد و بعد از زایمان طی چند هفته به میزان غیر قابل تشخیصی می‌رسد. HCG به وسیله تومورهای تخم لقاح یافته (Germ Cell) نیز تولید می‌شود. در مردان نیز جهت بررسی وجود تومورهای بیضه این آزمایش درخواست می‌گردد. جهت پایش سقط جنین و تومورها این آزمایش به صورت ‌سریالی درخواست می‌شود. در روزهای ابتدایی بارداری، هر دو تا سه روز، میزان هورمون دو برابر می‌شود ولی در حاملگی خارج رحمی میزان هورمون به کندی بالا می‌رود.

بعد از سقط نیز میزان این هورمون به سرعت پایین می‌آید که در غیر این صورت می‌توان به وجود بقایای بارداری در داخل رحم مشکوک شد. آزمایش روی نمونۀ خون، حساس‌تر و دقیق‌تر از نمونۀ ادرار می‌باشد. این آزمایش جهت غربالگری سلامت جنین در سه ماهه دوم نیز استفاده می‌شود.

* مقادیر طبیعی:

table hcg