RT Audacity - шаблон joomla Оригами
Image is not available
Slider
Image is not available
Slider
111   312 23

مطالب علمی-پژوهشی

علمی-پژوهشی

  • 1
  • 2
  • 3

شراکت در تاسیس آزمایشگاه، آری یا خیر؟

شراکت

در فرهنگ ما به علت وجود گذاره های متناقض و مثالهای بعضاً نادرست، و به علت عدم موفقیت افراد در کسب و کار و تجارت هایی که به صورت شراکتی تاسیس و یا اداره شده اند، دید خوبی نسبت به شراکت وجود ندارد که عوامل این نوع نگاه قابل بحث هستند. اما سوال اینجاست که زمانیکه دو نفر که قصد دارند با هم و به صورت شراکتی کسب و کاری را راه اندازی نمایند چگونه در کنار هم فعالیت نمایند که تقاطع نظراتشان نه تنها مشکلی برای ادامه همکاری به وجود نیاورد، بلکه باعث پیشرفت در کسب و کار شود؟

ابتدا به پاسخ این پرسش برمیگردیم که آیا شراکت با فرد یا افرادی دیگر در راه اندازی یک کسب و کار اقدامی درست است؟ در بدو امر جواب این پرسش به صورت مشروط بلی است. اما اجازه دهید تا به بررسی شرایط این پاسخ بپردازیم. از اصول برقراری یک شراکت پایدار می‌توان موارد زیر را نام برد:

1.  داشتن گذشت از اصول اساسی و اولیه شراکت در تمام زمینه هاست حتی در زندگی مشترک

2.  تخصص و دانش کافی هر کدام از شرکا حداقل در انجام قسمتی از فعالیت اقتصادی مورد شراکت (یکی از مشکلاتی که برای شرکا پیش می آید این است که یکی از آنها میگوید همیشه فقط من فعالیت ها را انجام می دهم یا من بیشتر کار میکنم و یا اینکه کاری که من انجام می دهم از ارزش بیشتری برخوردار است.)

3.  صداقت در انجام امور

4.  شفافیت مالی (توصیه می شود در ابتدای امر شراکت، یک حسابدار بی‌طرف مسئول رسیدگی به امور مالی باشد. هر چقدر هم که طرفین به هم نزدیک باشند می توان گفت مسائل مالی یکی از پاشنه آشیلهای اکثر فعالیتهای شراکتی است)

5.  تطبیق اهداف خرد و کلان شرکا در کوتاه مدت و بلند مدت (برای رسیدن به این انطباق، نیاز است تا در ابتدای شراکت  بیزنس پلن و مارکتینگ پلن تهیه شود و به تایید شرکا برسد.)

6.  تقسیم کار (حتما باید هر کدام از شرکا گوشه ای از فعالیت های مربوط به کسب و کار را که متناسب با توانایی هایشان است انجام دهند.)

7.  پیش بینی اضافه شدن دوستان و آشنایان به شراکت در آینده

در کشور ما آزمایشگاه هایی که به صورت شراکتی تاسیس و اداره می شوند کم نیستند و مانند همه شراکت ها هم شکست وجود دارد هم موفقیت. بین انواع مشارکت هایی که در آزمایشگاه رخ داده است به نظر می رسد بهترین نوع شراکت در یک آزمایشگاه با توجه به جنبه علمی غلیظی که در آزمایشگاه اهمیت دارد شراکت یک نفر (یا گروه) متخصص علم آزمایشگاه با فردی (یا گروهی) که بتواند از لحاظ اجرایی کارها را به جلو ببر بهترین حالت ممکن است و در صورت رعایت عوامل نام برده از جانب این دو فرد یا دو دسته پایدارترین حالت ممکن رخ خواهد داد.

اگر موارد فوق را مد نظر داشته باشیم به احتمال قریب به یقین می توانیم شراکتی با دوام داشته باشیم.

نویسنده: محسن فارسی