RT Audacity - шаблон joomla Оригами

تغيير و تحول در زندگي بشر راه پرفرازي پيموده و يكي از ويژگي هاي دنياي جديد شدت و سرعت در تحول است، تفاوت عمده جهان پيشرفته با جهان در حال توسعه در همين معنا نهفته است. وجود رقابت هاي سخت در عرصه هاي گوناگون بقاي جوامع و سازمان ها را متلاطم و نيازمند توانمنديهاي خاص آن كرده است. ارائه دائمي و افزاينده كالاها و خدمات نو نتيجه اين رقابت ها و نشان دهنده تلاشي مستمر براي اين بقاست .

 توليد و ارائه خدمات نو با خصوصيات منحصر به فرد، نيازمند سازمانهايي با تفكر و راهبردهاي نوين مي باشد. سازمان هايي كه سرعت و شدت در تحول دروني شان با نيازهاي بازار سامان مي يابد و با هوشمندي تمام توانايي درك اين نيازها را داشته و قادرند آن را به موقع تأمين نمايند. امروزه تنها داشتن بازار گسترده نمي تواند ضامن بقاي سازمان باشد، اكنون كه شما در حال خواندن اين مطالب هستيد در هر شغلي كه باشيد، رقباي جديدي در حال شكل گرفتن هستند. آنها منتظر شما نمي مانند تا شما آنان را بشناسيد، آنها را بعد از تصرف بخشي از بازارتان بخوبي درك مي كنيد و تازه اگر نجنبيد حذف مي شويد، حتي اگر اولين و سردمدار باشيد، مجبور به تحوّل ايد.

مشتريان شما با ارزيابي چهارآرايه به سراغ شما مي آيند و يا از شما دور مي شوند، قيمت ، كيفيت ، زمان و نوآوري بهتر در محصولات و خدمات . هر چه توان شما در ارائه آن بيشتر باشد، به همان ميزان بازار بيشتري در دست شماست و توليد شما براي مشتريانتان زيباتر و جذاب تر خواهد بود، تبلور بخشيدن به اين آرايه ها تلاشي سنگين در همه فرآيندهايتان را مي طلبد. نقطه آغاز اين بنا درك صحيح نياز بازار و مشتريان است و نقطه پايان آن تأمين خواسته ها و برآوردن اين نيازها و روند رو به كمال آن است .

بنظر من سختي رقابت و غلبه بر پيچيدگي هاي بازار با جلبهمدلي و رضايت مشتريانتان بسيار ساده خواهد شد و اين يعني موقعيتي كه همه سازمانها به دنبال آنند يعني سهم بازار بيشتر و حاصل اقتصادي بالاتر، اما جذب اين همدلي و تأمين رضايت مشتريانتان نيازمند استراتژي ، برنامه ريزي و كاربرد تكنيك ها و مدل هاي عملياتي كارآمد دارد كه مي بايست از اساسي ترين امور سازمانها باشد. اينجانب با تأسيس مركز تحقيقات رضايت مشتري در صددم در تبيين اين مهم در جامعه تلاش نموده تا كمبودهاي جدي شناسايي و راهكارهاي بيرون رفت آن بصورت روشن ترسيم شود

در اين مسير اولين قدم شناسايي مفاهيم مرتبط با مشتريان روش هاي تعيين نيازها و خواسته ها، روش هاي اندازه گيري رضايت آنان و راهكارهاي بهبود آن است و نيز بيان آنچه در اين راه در جهان هموار شده و با درس گرفتن از آن در تعالي سازمانها مي توان بكار گرفت .

آزمایشگاه ما بهتر است یا آزمایشگاه ................؟؟

جواب به سوال بالا ما را به تفکری با رویکرد تحقیقات بازار میکشاند ، که آیا ما برا ی خدمات خودمان استراتژی مدرن و اساسی داریم ؟یا با تفکر سنتی و قدیمی بدون تحول جدید میخواهیم نیاز های مشتری را مرتفع سازیم

برای روشن شدن بهتر 2 آزمایشگاه را باهم مقایسه میکنیم :

آزمایشگاه :(الف)

آزمایشگاه :(ب)

موقعیت مکانی :

(الف) : مرکز شهر / ( ب ) مرکز شهر

سن و سال و قدمت آزمایشگاه :

(الف) : 15 سال

(ب) : 10 سال

تجهیزات آزمایشگاه:

(الف) : عمر مفید تمام شد است

(ب) : در حال اتمام عمر مفید است

پرسنل شاغل :

(الف) : مجموعا 10 نفر با متوسط تحصیلات کارشناسی

(ب) : مجموعا 13 نفر با حداقل تحصیلات  کارشناسی

مدت زمان نرمال انتظار مشتری برای انجام ازمایش : 15 دقیقه (الف)

مدت زمان نرمال انتظار مشتری برای انجام ازمایش : 10 دقیقه(ب)

مدت زمان نرمان انتظار مشتری برای جواب : 72 ساعت (الف)

مدت زمان نرمان انتظار مشتری برای جواب : 24 ساعت (ب)

دقت آزمایشات :

( الف ) 95درصد

( ب) 98 درصد

رضایتمندی مشتریان :

( الف ) : 80 درصد

( ب)  : 95 درصد

نکته : اختلاف درصد رضایتمندی مشتریان یعنی : 15=80-95

تعریف 15 درصد

1 – هر مشتری راضی پانزده مشتری جدید را به آزمایشگاه (ب) اضافه مینماید

2 – هرمشتری ناراضی پانزده مشتری جدید را ازر آزمایشگاه (الف) دور می سازد

حال به 8 این موضوع میرسیم که حفظ کردن مشتری از جذب آن مهم تر است

در روزگاری که در طول یک خیابان به فاصله 50 متر 2 یا چند آزمایشگاه وجود دارد تنها راه بقا استفاده از تکنیک های ساده رضایتمندی مشترییان است.